Ventilationsrengöring

För att ett ventilationssystem ska kunna fungera på avsett sätt måste dess kanaler vara rena. Följden kan annars bli hälsoproblem för såväl människor, djur, byggnader som byggnaders installationer. Smutsiga kanaler och ex. återvinningsbatterier kan även medföra förhöjd energiförbrukning, och i värsta fall även en brandfara.

Frånluftskanaler bör rengöras med jämna mellanrum p.g.a den försmutsning som sker när damm och andra föroreningar från våra bostäder och lokaler sugs in i systemen, framför allt från fuktiga utrymmen som kök, badrum, WC och tvättstugor. Fukten i dessa utrymmen binder dammet som sedan fäster på kanalväggarna och utgör till slut ett allt för stort motstånd för att luften ska kunna röra sig i avsedd hastighet med för låga flöden som följd.

I bostäder anser vi att frånluftskanalerna bör rengöras med 1-3 års intervaller beroende på kanaldimensioner och person- samt miljöbelastning. Desto mindre kanaler, ju oftare behöver de rengöras. Vår erfarenhet är med andra ord att man inte bör invänta nästa OVK om den görs med 6-årsintervaller, då kan de boende haft undermålig inomhusmiljö i upp till fem år redan.

Tilluftskanaler behöver man inte – mer än i undantagsfall – rengöra för att flödena ska kunna bibehållas, men däremot av andra skäl.

Tilluftskanaler blir inte alls lika smutsiga som frånluftskanaler. Ett tilluftssystem ”tar” sin luft utomhus där det inte är lika dammigt eller fuktigt som ex. i ett badrum, och luften passerar sedan i regel genom ett filter innan den kommer till kanalsystemet.

Däremot bör även tilluftssystem rengöras med jämna mellanrum för att inte ex. pollen, bakterier och andra föroreningar som trots allt smiter igenom eller förbi tilluftsfiltren, ska kunna spridas genom kanalsystem och ut till våra sovrum och andra s.k. vistelserum.

Vi tror att behovet av tilluftsrensning kommer aktualiseras i betydligt större utsträckning i framtiden än vad som nu är fallet, bl.a. på grund av astma- och allergibesvär som ökar med allt raskare takt, och det är väl lika bra att ligga i framkant som fastighetsägare, och rengöra tilluftskanalerna i god tid?

I självdragshus och hus med mekanisk frånluftsventilation är det för oss självklart att även uteluftsventilerna (springventiler) ska rengöras samtidigt som frånluftskanalerna.
– Ska det kunna suga ut luft från huset måste det ju också få komma in luft !

Vi anser att ventilationsrengöring är en lämplig åtgärd – tillsammans med injustering – inför en OVK. En bilägare kollar ju i regel ljus, blinkers, däckmönster och varningstriangeln innan hen besiktar sin bil, och vi menar att man bör tänka likadant med sitt ventilationssystem, att man bör eliminera ev. felkällor innan OVK genom att rengöra och injustera sitt ventilationssystem i förväg.

Majoriteten av våra ventilationsrengörare är naturligtvis utbildade hos RSVR, och certifierade av KIWA.

Vi är ett av de företag som har flest certifierade ventilationsrengörare i Sverige. Via denna länk kommer ni till KIWA’s förteckning över certifierade ventilationsrengörare. http://application.kiwa.se/search/?q=&f=10

Om ni önskar komma i kontakt med oss skickar ni ett mail till info@hoijs.se så kontaktar vi er inom kort.

© 2024  | Integritetspolicy